Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Faktorerna – Beundran och varandets renässans

Faktorerna – Beundran och varandets renässans

Faktorerna – Beundran och varandets renässans

Med en thetans potentialer fullständigt fastställda kom en blick utåt som resulterade i L. Ron Hubbards monumentala upptäckt av ett universellt lösningsmedel och theta-universums grundläggande lagar – lagar som ganska bokstavligt står över allting: Faktorerna: En sammanfattning av konsiderationerna om Människoanden och det Materiella universum. Så dramatiska var dessa framsteg att han utökade boken Scientologi 8-8008, och både klargjorde tidigare upptäckter och lade till kapitel efter kapitel som, när de studeras tillsammans med dessa föreläsningar, lägger en examensgrad på universitetsnivå till doktorandkursen. Här är alltså föreläsningar som innehåller kunskapen om universell sanning som avslöjar själva skapelsens gåta.

Läs vidare 
köp
2.700 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 18

Mer om Faktorerna – Beundran och varandets renässans

Universumet vi lever i är ett stort skämt, men det var en dunkel gåta. Det finns metoder för varseblivning i universumet och det finns dolda influenser i det. Om det nu förekommer dolda influenser i det, följer det att det finns något som behöver förstås. Finns det något som behöver förstås ligger man illa till, för då kan man bara – man kan tänka på det. Det är alltså inte något man förstår. Det är något man kan vara. Kan man vara delar av universum? Gosse, det vill jag lova. – L. Ron Hubbard

Efter att Hubbard återvänt till London från Philadelphia under våren 1953 skickade han snart ut inbjudningar som tillkännagav en ny professionell kurs.

Det var ett häpnadsväckande tillkännagivande av många anledningar. En obevekligt strid ström av framsteg och ny teknologi hade kännetecknat 1952. Det som började med den första kursen i Scientologi hade redan gått vidare till helspåret, den mänskliga tankens elektronik och thetas och Opererande thetaners uppbyggnad. Något som underströk att en ny platå hade uppnåtts var L. Ron Hubbards legendariska kurs Philadelphia doktorandkursen under december 1952 och januari 1953.

Trots att denna kurs verkligen inneslöt allt vad livet självt omfattar så öppnade den också portarna till något ännu mer storslaget: Faktorerna: en sammanfattning av konsiderationer och undersökningar av människans ande och det materiella universumet. Detta var mycket mer än bara ”nästa nivå i utvecklingen”. Han hade fört ämnet framåt till dess han uppnått sådan precision och det blivit så grundligt sammanfogat att hans sammanfattning i 30 punkter var minst sagt monumental – den innefattade själva lagarna för theta-universum, bokstavligen en Universell Sanning. Denna sanning var inte bara något man kunde lära sig, man kunde uppleva den.

Faktorerna må ha löst skapelsens fundamentala gåta, men den slutgiltiga landvinningen som möjliggjorde detta var inte mindre universell.

”Ni vet att folk ständigt pratar om den universella lösningen. Vet ni, den universella lösningen är någonting som man inte ens kan ha i en hink. Och anledningen till att man inte kan ha det i en hink är att den skulle gå igenom hinken, och om den träffade marken skulle den gå genom planeten. Den universella lösningen skulle förr eller senare äta upp hela universumet. Och det har funnits en hel del berättelser om den universella lösningen. Ja, vi var tvungna att upptäcka det här, är jag ledsen att behöva säga. Det råkar vara beundran.

Utgående från det universella lösningsmedlets kraft beskriver Hubbard hur man utan något annat än beundran skulle kunna få MEST att försvinna och, teoretiskt, till och med få universumet att säga poff – för att inte tala om det egna fallet. Därför var föreläsningarna han skulle komma att ge något ingen hade förväntat sig: en fortsättningskurs till själva doktorandkursen, kursen om DIG SJÄLV.

Sen kom utvidgningen på Scientologi 8-8008 som inte bara expanderade de ämnesområden som boken redan behandlade, den innehöll nu inte mindre än åtta nya kapitel – Faktorerna, Universa, Universas beteende, Terminaler, Logik, Assistprocessing, Kommunikation och den nya teknologin i Visshetsprocessing.

Så ta emot uppenbarelserna som L. Ron Hubbard avtäckte på Professionella vårkursen i London.

« Basics Lectures