Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Scientologi 8-8008

Scientologi 8-8008

Scientologi 8-8008

Den fullständiga beskrivningen av thetanens beteende och potentialer, och lärobok för föreläsningsserierna Philadelphia doktorandkursen och Faktorerna: Beundran och varandets renässans. Som L. Ron Hubbard sade: Titeln på boken tjänar syftet att hos individen förankra en väg i sinnet via vilken han kan rehabilitera sig själv, sina förmågor, sin etik och sina mål – uppnåendet av oändlighet (8) genom reduceringen av mest-universums skenbara oändlighet (8) till noll (0) och det egna universumets skenbara noll (0) till oändlighet (8). Koncentrerat här är mer än 80 000 timmars undersökning, med en sammanfattning och förklaring av varje framsteg fram till dess – och den fullständiga innebörden av dessa upptäckter utgör den nya fördelaktiga punkten Opererande thetan.

Läs vidare 
köp
340 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: Inbunden
sidor: 432

Ytterligare format

Ljudboks-cd 290 Skr Titta på fler

Mer om Scientologi 8-8008

Det verkar finnas överallt, det påtvingar varje individ sina befallningar, det bemöter all olydnad mot dess lagar och befallningar med smärta – det framtvingar en ständig kamp för överlevnaden hos alla och envar: MEST-universum. Fast ... det finns inte ens där ... det är bara en överenskommen ”verklighet” ... det är bara en illusion.

Välkommen till verkligheten.För om Dianetik är handledningen till det mänskliga sinnet, då är Scientologi 8-8008 handledningen till dig.Boken ger en beskrivning av thetanens struktur, karaktär och obegränsade potential:

  • En översikt av alla tidigare böcker och deras upptäckter – med utgångspunkt från de nya perspektiv som öppnades genom 8-8008
  • Strukturen hos Rum, Energi och Tid – och på vilket sätt de har allt att göra med förmågan att Vara, Göra och Ha
  • Tabellen över besläktade erfarenheter visar alla typer av handlingscykler ifråga om fysiska universum och erfarenhet
  • Perception – dess förhållande till energi och dess rehabilitering genom hanterandet av svarthet
  • Attitydtabellen – varje kolumn, dess förhållande till en individ och vägen uppåt med hjälp av enbart postulat
  • Faktorerna – sammanfattning av konsiderationerna och undersökningarna av människoanden och det materiella universum
  • Synpunkter, Dimensionspunkter, Ankarpunkter – deras mycket grundläggande roll för själva existensen, för utan dem skulle det inte finnas någonting
  • Universa – definition, beskrivning och struktur ... av alla tre
  • Och metoder för att trotsa MEST-universum och slå hål på dess illusion – Skapandeprocessing, Postulatprocessing, Processing på stigande skala, Ge och ta-processing och Visshetsprocessing

Här är alltså L. Ron Hubbards storslagna resa – där han genomsöker faksimil på helspåret för att avslöja mest-universums skenbara ”sanning” och hur man reducerar dess kraft till noll och utvidgar sitt eget universum ... till oändlighet.

« Basics Books