Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Melbournes 1:a ACC

Melbournes 1:a ACC

Melbournes 1:a ACC

Efter en omfattande kongress där L. Ron Hubbard gav ett särskilt budskap till de australiska scientologerna om deras unika ansvar för Scientologin, presenterade han något ännu mer storslaget vid Melbournes 1:a ACC. För med ett flertal vägar som kartlagts till Clear återvände han till det högre målet: Opererande thetan, vars potentialer han kartlade under Philadelphia doktorandkursen och med boken Scientologi 8-8008. Genom att utnyttja efterföljande upptäckter hade han inte bara avslöjat det främsta hindret för att uppnå OT – faktiskt för fallframsteg överhuvudtaget – utan även undanröjt den barriären med hjälp av teknologin för overtar och undanhållanden, vilket gjorde det möjligt för vem som helst att uppnå den centrala beståndsdelen i fallframsteg – Ansvar. Från vägen till OT och hur den beror på att man skiftar valenser, till vad individuering består av och hur detta hanteras, och från förhållandet mellan undanhållanden och vad som tycks vara ”ingen bank”, till thetanens universum – så presenteras här teknologin för att öppna portarna till att stiga till allt högre nivåer av andlig frihet och i slutändan tillståndet OT. Beträffande vad dessa upptäckter förutspådde, sade Hubbard: ”Med Melbournes 1:a ACC har vi påbörjat en ny era i Scientologin – större, mer omfattande och mer framgångsrik än någon vi tidigare haft.”

Läs vidare 
köp
3.600 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 32

Mer om Melbournes 1:a ACC

”Bara sätt igång och auditera! Om du inte kan höra vad preclearn säger, sätt bara örat tätt intill hans ansikte! Men om det verkar som om han försöker sticka iväg eller något i den stilen eller verkar mycket nervös – håll då kvar honom i stolen! Om du tror att han inte lyssnar på dig i någon större utsträckning – ge honom en solid kommunikationslinje i form av en arm.

Men du är auditör och i den egenskapen är du inte en oviktig person och i den egenskapen är det nödvändigt att du är intresserad av fallet. Och det är det första, det viktigaste och främsta, och du kommer att få mest auditering gjord genom att auditera! Förstår ni?” – L. Ron Hubbard

I september 1959 var Sovjetunionens regeringschef Nikita Chrusjtjov i USA. Trots att spänningen mellan världens två stormakter hade börjat minska, vilket ledde till det här mötet med USA:s president Eisenhower, överraskade den ryske ledaren sina amerikanska värdar med ett rättframt och grovt tal om risken för kärnvapenkrig. Och det var definitivt ett hot som har stannat kvar i människors sinnen och i kulturen, dramatiserat i filmen På stranden, som framställer en planet som har ödelagts av tredje världskriget.

Men i filmen var det en världsdel som åtminstone tillfälligt överlevde förintelsen – Australien. Och Australien var i hög grad i fokus när L. Ron Hubbard talade om södra halvklotet som det enda område som någonsin skulle ha en chans att överleva ett atomkrig – under förutsättning att man var självförsörjande – eftersom det var mest troligt att ett sådant krig skulle inträffa på norra halvklotet. Landet var dessutom hemvist för ett blomstrande och snabbt expanderande fält med scientologer. HASI i Australien förutspådde i sin tidning, Communication, att ”Australien kanske skulle åstadkomma den första fullständiga Scientologi-kulturen.”

Så i början av november 1959 lämnade Hubbard därför England, och efter ett uppehåll i Calcutta anlände han till Melbourne den 5 november för att hålla en kongress där han skulle tala om vilket ansvar de australiska scientologerna måste ta för världen i stort. Och med tanke på att detta var den första som någonsin hållits av honom i Australien blev resultatet, som en lokaltidning beskrev det, en ”jättestor kongress” inför hundratals översvallande entusiastiska scientologer och deras vänner.

Och även om han framförde ett mycket speciellt budskap till de australiska scientologerna om deras avgörande betydelse för framtiden för alla människor på planeten, så var detta bara början på vad han skulle presentera för dem. Därför att han hade, som tradition var, även planlagt en ACC. Den började den 9 november på Spring Street 157, huvudkontoret för HASI i Australien, och deltagarna bestod av en grupp på 40 utvalda auditörer från Australien och Nya Zeeland. Och dessa auditörer skulle snart upptäcka att denna ACC representerade en helt ny inriktning:

”Grundtexten för den här kursen är Scientologi 8-8008. De första föreläsningarna som kom omedelbart före denna kurs var Philadelphia-föreläsningarna hösten 1952 – 64 timmars föreläsningar. Det är dessa föreläsningar som kommer direkt före den här kursen. Så vi har gjort ett väldigt hopp på tidsspåret. Kan ni se det?”

Och beträffande vad Hubbard kommunicerade, och exakt vad det innebar att återvända till 1952 och Philadelphia-doktorandkursen, sammanfattades detta i målet Opererande thetan. Sedan han hade kartlagt potentialen hos en thetan i ursprungstillstånd hade han ägnat de efterföljande åren åt att hitta en lägre nivå än människans nuvarande tillstånd för att utveckla processer som nådde varje fall, och procedurer som alla auditörer kunde tillämpa. Det dominerande syftet hade blivit att med säkerhet kunna uppnå tillståndet Clear för det stora flertalet som inte lätt kunde uppnå detta tillstånd, och således för dem där rehabilitering av OT-förmågor låg utom räckhåll. Men nu när många vägar har utforskats och systematiserats – och regelbundet och med säkerhet åstadkom Clears – kunde han återgå till det högre syftet: Opererande thetan. Han hade faktiskt avslöjat det främsta hindret som låg tvärs över vägen till OT – eller för den delen tvärs över vägen för alla fallvinster. Så här viktigt var detta:

”Ni auditerar i riktning mot en definition och den definitionen är: ’villig och medveten orsak över liv, materia, energi, rum och tid’, vilket naturligtvis inkluderar postulat, konsiderationer och thetaner. Och det är definitionen av en OT.”

Faktum är, vilket Hubbard berättade för dessa studerande, att den enda vägen till OT var genom ansvar. Och i denna Melbournes 1:a avancerade kliniska kurs, presenterade han den storslagna teknologin för att nå kärnpunkten i alla fallframsteg; teknologin för overtar och undanhållanden:

  • Valensbyte – hur vägen till OT är beroende av valensbyte;
  • Regeln om den svaga valensen – vad detta är, varför den måste hanteras och hur;
  • Individuering – dess källa, och kommunikationens roll när man ska slå ut detta;
  • Omdöme – förmågan att bedöma relativa betydelser och hur frihet är beroende av det;
  • Förmåga att göra postulat utan följder – dess relation till rehabilitering av OT;
  • Dåliga erfarenheter – hur dessa utplånas på overten, inte på motivatorn;
  • De viktigaste händelserna på tidsspåret – de fullständiga detaljerna, inklusive hur de skapar ridger och deras läge och hantering;
  • Tonarm – hur man får ner den och får den till E-meterutslaget Clear.

Han hade – för att sammanfatta det hela – gett en teknologi som inte bara omfattar alla typer av auditering och ligger till grund för alla fallvinster på alla nivåer, utan som även undanröjer alla hinder som ligger i vägen för varje individ när han stiger mot allt högre nivåer av andlig frihet. Så när man postulerade vad allt detta innebar skulle L. Ron Hubbard därefter tala om en helt ny synpunkt som skulle leda till en helt ny värld.

« ACC Lectures