Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Melbournekongressen

Melbournekongressen

Melbournekongressen

När nu auditörsutbildningskurserna hade standardiserats, clearingteknologin användes i stor omfattning och ett centralt dissemineringscenter nu hade etablerats vid Saint Hill, gav sig L. Ron Hubbard ut på en jordenrunt-turné för att nu försäkra sig om alla Scientologi-organisationers stabilitet. Men detta var bara ett litet avstamp mot det mycket större målet: Opererande thetan. Och det var anledningen till att hans första anhalt var Australien, den nödvändiga basen på södra halvklotet, långt borta ifrån potentiellt radioaktivt nedfall från krigshetsarna i öst och väst. Här är hans budskap till de australiska scientologerna om det ansvar som de än i dag har som en sista trygg tillflykt. Här är också hans mycket personliga berättelse om hur han knöt ett vänskapsband med Australien när han tjänstgjorde som officer i den amerikanska flottan under andra världskriget. Den berättelsen var från denna livstid, men det blev helspår när Hubbard därnäst gjorde sitt första allmänna tillkännagivande om de senaste framstegen rörande OT. Och genom att ta exempel från thetanernas långa snåriga historia avslöjar han mekanismen bakom hur en djupt rotad aberration vänder handlingscykeln – den tar en från ”att skapa” till ”att förstöra”. Dessutom hade han funnit lösningen, och den kunde sammanfattas i ett enda ord: Ansvar. Det var ett framsteg som skulle öppna porten till OT, och det var här det började.

Läs vidare 
köp
1.200 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 6

Mer om Melbournekongressen

Jag är mycket stolt över det ni gör och över alla områden i världen, och det finns många sådana. Men det område jag är stoltast över och det jag tror kan lyckas bäst på lång sikt är Australien. – L. Ron Hubbard

I början av andra världskriget utmärkte sig en dåvarande löjtnant L. Ron Hubbard som underrättelseofficer i Australien, varefter han fick tillnamnet ”den där killen från down under”. Arton år senare berättade han den historien inför en framgångsrik samling australiska scientologer, vilket inledde hans första och enda Melbournekongress den 7 november 1959 på Chevron Hotell.

I själva verket vittnade Hubbards resa till Australien om en långt mycket viktigare historia. Bara sex månader tidigare hade han kungjort anskaffandet av Saint Hill Manor i England. Eftersom det fungerade som ett centrum för varje typ av Scientologi-verksamhet erbjöd Saint Hill en stabil bas för all framtida forskning.

För att samordna alla verksamheter i Centrala organisationer på fyra kontinenter etablerade Hubbard därefter Hubbard Association of Scientologists International (HASI), vilket förklarade varför han snart tillkännagav en jordenruntresa;

”Jag tänker göra en Magellan med jetflyg på lite mindre än åttio dagar, så att jag också kan gäspa och säga, ’det är en liten värld’.”

Trots den humoristiska tonen inkluderade hans avskedsord: ”jorden runt på trettio dagar”, en innebörd som även sträckte sig bortom de dagliga verksamheterna. För med auditörer som nu hela tiden kunde skapa Clears var det en omedelbar prioritet att säkerställa teknologins bestående.Förutom detta, och en resplan som skulle ta han till Los Angeles, Washington och tillbaka igen till London, fanns det en mycket väsentlig anledning till att hans första anhalt var Melbourne:

”Det södra halvklotet är uppenbarligen det enda område som någonsin kommer att ha en chans vid ett kärnvapenkrig. Men det kommer bara att ha en chans om det är absolut självförsörjande.”

Varje kongress dittills hade varit helt internationell i inriktning, men denna hade dessutom en mycket personlig dimension vad beträffade australiska scientologer:

”För vi satsar alla våra spelmarker på det här vadet. Det är mycket mer som beror på Australien än man först lägger märke till.”

Men även om Hubbard inledde med att lägga ansvarsbördan på Australiens skuldror, fortsatte han med att tillkännage ett tekniskt framsteg av sådan betydelse att det skulle underlätta uppgiften betydligt. Då den innebar möjligheten att få upp personlighetskurvor till helt nya nivåer, och skjuta IQ i höjden, var det som han avslöjade en fallknäckande lösning på ett problem som hade besvärat auditörer ända sedan Bok Etts tidiga dagar:

”Jag skulle vilja berätta om det, därför att det är helt nytt material, helt nya upptäckter. Det är inte särskilt komplicerat och jag skulle vilja presentera det här i Australien.

Nå, ämnet är valenser. Valenser.”

Vad som följde var hans detaljerade beskrivning av vad valenser är, hur de erhålls, vad de innebär för individen och vilket samband de har med individuering. Men viktigast var att man hade en helt ny teknologi för att skilja ut valenser och hitta den faktiska personen.

Men det fanns fler anledningar till att den här kongressen skulle bli ihågkommen som något omvälvande i Scientologins historia. Först, det som ytterst följde på Hubbards personliga meddelande till australiska scientologer för att skapa en säker omgivning för Scientologin, var en seger så utmärkande att idag använder den australiska regeringen, då den tillhandahåller en definition på religion, ett enda ord: Scientologi:

Men till och med ännu mer avgörande var att på Melbournekongressen presenterade L. Ron Hubbard en upptäckt som kom att förändra inriktningen på Scientologin. För i och med att clearing nu skedde över hela världen hade han nu gjort ett banbrytande framsteg i riktning mot att uppnå ett ännu högre tillstånd, ett tillstånd som man länge drömt om i detta universum men inte förrän nu kunnat uppnå stabilt – Opererande thetan.

« Congress Lectures