Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Clearande Hubbard-scientolog

Clearande Hubbard-scientolog

Clearande Hubbard-scientolog

När 1950-talet försvann in i historien, vaknade 60-talet till liv med buller och bång. Vid kongressen om människans tillstånd hade L. Ron Hubbard tagit ut kursen mot OT för hela Scientologin genom att tillkännage framsteget rörande ansvar och teknologin för overtar och undanhållanden. Redan nästa dag började han föreläsa för auditörer på Kursen clearande Hubbard-scientolog: ”Idag auditerar ni fall och ni auditerar dem på de hetaste knapparna som finns i ett fall, och det kräver att ni är på alerten och inte slappnar av en enda sekund.” Det fanns kort sagt inte det minsta utrymme för kompromisser när det gällde perfektion, och det innebar auditering med laserprecision, vilket krävde ett speciellt auditörsverktyg – en E-meter. Det är här Hubbard ger en fullständig beskrivning av alla aspekterna av hur man använder en E-meter. Här får vi veta hur den reagerar på thetanens inverkan på materia, energi, rum och tid; vi får veta vad som framkallar en theta-bop; och vi får veta hur man identifierar ett fall med hjälp av E-meterns reaktioner. Alltihop finns här. L. Ron Hubbard presenterar syftet med och bakgrunden till att man använder E-metern och dess fenomen för att hitta och hantera overtar och undanhållanden, och därigenom återupprätta ansvar och således öppna portarna till OT.

Läs vidare 
köp
1.200 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 10

Mer om Clearande Hubbard-scientolog

Tonarmen mäter hur mycket ansvar som preclearn tar för sin tillvaro och för sina overtar och undanhållanden i allmänhet. Så denna tonarm kan sägas vara – och nu ger jag er ett mycket viktigt datum om hur man använder en E-meter och grundprincipen i all auditering, och det är helt enkelt detta: att ju högre tonarmen är, desto mindre är ansvaret för overtarna och undanhållandena. – L. Ron Hubbard

Om 1950-talet kulminerade med en rad framsteg som skulle göra clearing i stor omfattning till verklighet, inleddes 1960-talet med framsteg som öppnade helt nya områden på vägen mot Opererande thetan.Och med fullbordandet av Melbournes 1:a avancerade kliniska kurs och Kongress om människans tillstånd – som omfattade allt som L. Ron Hubbard hade upptäckt rörande overtar, undanhållanden och hur avgörande ansvar var när man skapade OTs – gick Scientologi inte bara in i ett nytt årtionde, utan i en ny era.

Beträffande vad dessa nya framsteg innebar för faktisk auditering, så krävde den teknologi som han nu hade sammanställt för att undanröja barriärer på vägen till OT att auditörer utbildades tills de hade uppnått perfektion. Och av den anledningen fanns det ett auditörsverktyg som blev viktigare än alla andra:

”Idag görs auditering med en E-meter. Det är det enda man kan förlita sig på när det gäller auditering – det enda man absolut kan lita på.”

Således hade 1960 knappt inletts förrän Hubbard inledde kursen Clearande Hubbard-scientolog i Akademin i Founding Church i Washington. De som hade valts ut att erhålla denna avancerade utbildning bestod av 25 högt utbildade auditörer, och kursen startade den 4 januari.

Som en första instruktion lyssnade de på de föreläsningar som Han hade gett några veckor tidigare till studerande på Melbournes 1:a ACC, vilka innehöll teorin, mekanismerna och tillämpning av hans senaste upptäckter. Samtidigt gav han kvällsföreläsningar som omfattade bruket av E-metern, som beskrevs och demonstrerades grundligt – med perfekta beskrivningar av alla tänkbara fenomen som kunde visa sig på E-metern, vilket inkluderade hur man kände igen dem, vad de innebar och, vilket var det viktigaste, hur man använde en E-meter i session.

Från det faktum att E-metern reagerar på thetanens inverkan på materia, energi, rum, tid och hans tankar, till fenomenet om varför en theta-bop inträffar, till hur man känner igen ett fall baserat på hur E-metern reagerar – allt finns där. Dessutom, och särskilt tillämpligt på allt vad dessa framsteg betydde för denna kultur och planet, bakgrunden till hur och varför man använder E-metern för att lokalisera overtar och undanhållanden och befria individen från deras skadliga verkningar – och de exakta mekanismer och fenomen som ligger bakom denna teknologi:

  • Rudiment – vad de är och varför ingen session någonsin startar utan dem;
  • Tonarmen – på vilket sätt den är ett mått på det ansvar som tas av en preclear;
  • Den reaktiva banken – mängden bank står i proportion till hur stort ansvaret är;
  • Förmåga – hur en specifik förmåga kan återvinnas genom att hantera ansvar;
  • Stora overtar – varför de inte alltid ger utslag på E-metern till att börja med och hur man avbördar mindre overtar för att nå en större;
  • Identitet – den främsta knappen på tidsspåret;
  • KRC-triangeln – hur den används i auditering och varför auditören står högre än alla dess punkter;
  • Energi – varför man kan elda upp kol för att producera värme och vad detta har för samband med auditering.

Beträffande vad dessa data innebar för clearing och för att skapa OTs, så skulle Hubbard i ett policybrev som snart skulle ges ut från Saint Hill, beskriva dessa föreläsningar som de viktigaste kursföreläsningarna som någonsin hade utgetts. Och beträffande vad allt detta innebar:

”Det har tagit mig nästan tio år att bygga en bättre Bro. Men jag har inga betänkligheter angående denna. Den kommer att klara hur stor belastning som helst. Vi känner till de grundläggande knapparna till fullo och slutgiltigt. Och det är verkligen sant att du aldrig kommer att bli densamma igen.”

Här ingår även ett inspelat budskap från LRH av den 11 mars 1960, med data som har direkt samband med kursen Clearande Hubbard-scientolog (HCS). Det gavs till studerande vid den sydafrikanska ACC-n, som bestod av en återuppspelning av föreläsningarna till HCS och Melbournes 1:a ACC. Denna inspelning, med titeln ”Special Course Tape – South African ACC”, har aldrig varit tillgänglig, och presenteras här för första gången.

« ACC Lectures