Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Kongress om människans tillstånd

Kongress om människans tillstånd

Kongress om människans tillstånd

Årtiondet började med Bok Ett 1950 och fortsatte varje därpå följande år med monumentala upptäckter och banbrytande teknologi i riktning mot målet Clear. Här är således den kongress som inledde nästa årtionde, och förde in hela Scientologin i riktning mot Opererande thetan. Allt kom från definitionen på OT som ”medveten och villig orsak över alla dynamikerna”. Alla tidigare ansträngningar hade varit inriktade på att cleara folk på förstadynamiken, men L. Ron Hubbard inledde med det häpnadsväckande tillkännagivandet: ”Det jag kom till denna kongress med, var hur man clearar dem på första-, andra-, tredje-, fjärde-, femte-, sjätte-, sjunde- och åttondedynamiken.” Än mer häpnadsväckande var det framsteg som gjorde det möjligt: Ansvar och den banbrytande teknologin om overtar och undanhållanden. Här är teknologi som omfattar varje dynamik, från individen till äktenskap till hela regeringar. Här behandlas också overt–motivator-sekvensen på lång sikt, över mängder av livstider, och varför det där helspåret verkar så dimmigt. Slutligen har vi här föreläsning efter föreläsning, var och en nu legendarisk i sig – Ansvar, Overtar och undanhållanden, Varför folk inte tycker om dig och Ditt fall. Teknologi som tagits från Hubbards första OT-forskning och den avgörande kritiska punkten vad gäller fallvinster – häri ligger nyckeln till ansvar på alla dynamiker och följaktligen din väg till tillståndet OT.

Läs vidare 
köp
1.500 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 9

Mer om Kongress om människans tillstånd

Om definitionen på Opererande thetan är ”medveten och villig orsak över alla dynamiker”, då kan vi genast se att ansvar måste gå hand i hand med att åstadkomma en Opererande thetan. – L. Ron Hubbard

1950-talet: Det började med Bok Ett och fortsatte varje därpå följande år – en väg med det ena banbrytande framsteget efter det andra, den ena tekniska milstolpen efter den andra, mot ett enda mål: CLEAR.

1960-talet: Ett decennium som började med ett nytt ännu mer ärorikt mål: OPERERANDE THETAN (OT).

Evigheten: När man som OT ser tillbaka på där det började: KONGRESS OM MÄNNISKANS TILLSTÅND.

Det var så betydelsefull nyårsdagen var när L. Ron Hubbard ännu en gång steg in på scenen på Shoreham Hotel i Washington.Faktum är att allting hade lett fram till detta ögonblick, detta event. För varje år som gick blev kraften större, och den hade aldrig varit större än den var 1959:

  • Ända från de tidigaste dagarna hade Hubbard kunnat cleara andra. Fast med revolutionerande upptäckter inom utbildningen av auditörer, gjorde dessa nu samma sak – individuell clearing hade blivit verklighet;
  • Hans nästa mål var att göra det snabbare och lättare, så att ännu fler kunde clearas. Detta hade också uppnåtts under året som gått, med metoder för clearing i stor skala – tusentals åt gången – genom samauditering;
  • Och till slut, även detta under 1959, etablerade han ett administrativt högkvarter som skulle tjänstgöra som en stabil bas för allt framtida forskningsarbete, och vara ett dissemineringscenter för att sprida det överallt – Saint Hill Manor i England.

Men även om 1959 redan hade inneburit en storm av verksamhet, blev det till en orkan när han avslutade året med sin 30 dagar långa världsturné till varenda Central organisation: Scientologi hade blivit en global rörelse.

Dessutom, medan den globala turnén var ämnad att befästa Scientologins vitt spridda verksamheter, hade dess syfte en långt större innebörd mot bakgrund av vart Hubbard var på väg med sitt framsteg om de grundläggande skillnaderna mellan Clear och OT. För även om Dianetik började med clearandet av en individ, hade nu Scientologi utvidgats till alla dynamiker.Och det var det banbrytande framsteget beträffande OT och dess uppnående.

”Vi har försökt cleara personer på förstadynamiken, och vi kan cleara personer på förstadynamiken, men de är inte Clear på den andra och på den tredje, låt mig bara säga det.

Och vad jag kom med till den här kongressen var hur man clearar dem på första-, andra-, tredje-, fjärde-, femte-, sjätte-, sjunde- och åttondedynamiken.”

Här är alltså teknologi som förändrade hela Scientologins drivkraft, och som nu binder ihop Bron från de lägsta nivåerna till de högsta tillstånden av OT.

Här är också teknologin som spänner över varenda dynamik – från individen till äktenskapet, från grupper och organisationer till hela nationer.

Faktum är att här är teknologi som är så intimt förknippad med att vara scientolog, att den representeras i den övre triangeln i Scientologins symbol.

För här är det banbrytande framsteget: Ansvar.

Samt teknologin som blev banbrytande för global clearing på alla dynamiker: overtar och undanhållanden.

”Härmed skiftar vi alltså från oansvarig till ansvarig, från skuld till styrka, och alltihop i en handvändning.

Detta är den nya början för Scientologin.”

I det avseendet ligger kraften i vad L. Ron Hubbard avslöjade i sin mest berömda kongress genom tiderna.

« Congress Lectures