Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

4:e ACC-n i London

4:e ACC-n i London

4:e ACC-n i London

London var redan en plats som hade en unik betydelse för Scientologin, vilket i synnerhet inkluderade L. Ron Hubbards föreläsningar i november 1952 (Behärskandet av theta) som han gav som förberedelse till Philadelphia doktorandkursen. Denna period startade allt som följde vad gällde exteriorisering, Theta-Clearing och OT, och det var första gången han var i England på nästan tre år. Med målet att skapa första klassens auditörer inledde han med ”den mest fundamentala grund som vi kan ta upp” – rudiment, som var en lägre nivå än till och med Auditörens kodex. Sedan fortsatte det med Sex nivåer av processing för att återupprätta den avgörande punkten för fallvinster – valförmåga. Mot bakgrund av att han inte hade gett någon ACC på nästan ett år, presenterade Hubbard en häpnadsväckande samling nytt material som inkluderade framsteg som var grundläggande för all auditering: processer som skulle rehabilitera en preclears förmåga att icke-veta och därmed upplösa det Första postulatet, som hade lett till hans fall från naturligt tillstånd; Förvirring och det stabila datumet – tillämpat på preclearns närvarande tidsproblem och på livet som sådant, samt hur man hanterar preclears som går ur session. Hubbards handlingar skapade en sådan entusiasm att Hubbard Association of Scientologists International växte så till den grad att man flyttade in i nya lokaler i en av Londons livligaste stadsdelar.

Läs vidare 
köp
5.300 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 50

Mer om 4:e ACC-n i London

En preclears naturliga tillstånd är att han vet allting. Han måste säga, första postulatet: ”Icke-veta”. Andra postulatet: ”Jag vet någonting”. Tredje postulatet: ”Jag glömmer det”. Fjärde postulatet: ”Nu kommer jag ihåg”. Gode Gud! Komma ihåg är en alter-isness av en not-isness av en lögn att han vet en sak. Han vet allt som finns att veta! – L. Ron Hubbard

Hubbards ankomst till London i september 1955 utgjorde inledningen till det som skulle komma att bli en historisk utvecklingsperiod för Scientologi i stort.

I England fanns det visserligen ett spirande fält av Scientologi-auditörer, men alla tidigare London-ACC-er hade letts av andra och man hade spelat upp ett urval av L. Ron Hubbards föreläsningar från amerikanska ACC-er. Så även om denna fick numret den 4:e avancerade kliniska kursen i London, så var det definitivt den första som gavs av Hubbard själv.

London var i själva verket en plats som hade stor betydelse i Scientologins historia vad gäller forskning och utveckling, vilket specifikt inkluderade Hubbards föreläsningar från november 1952 (Behärskandet av theta) när han förberedde Philadelphia doktorandkursen. Den forskningsperioden satte visserligen i sin tur igång allt som skulle följa i fråga om exteriorisering, Theta-clearing och OT – från Philadelphia till Camden till Phoenix och Washington – men detta var första gången han kom till England på nästan tre år.

Så det första L. Ron Hubbard inriktade sig på var att uppdatera de brittiska auditörerna, och han använde denna ACC för att göra toppauditörer i stånd att cleara sitt område med de senaste teknikerna. Och han utbildade dem verkligen; han instruerade dem i tekniker som hade utvecklats under de gångna två åren och som rehabiliterade en preclears valförmåga, detta gällde speciellt Sex nivåer av processing.

Men en återblick på tidigare framsteg var bara en del av Hubbards program. Och med tanke på att ingen ACC av något slag hade getts av honom på nästan ett år, använde han den 4:e London-ACC-n för att nu presentera en imponerande samling nytt material som han hade utvecklat, däribland forskningsrön som var grundläggande för all auditering:

  • Första postulatet – Processerna som hade utvecklats från axiom 36 för att rehabilitera en preclears förmåga att icke-veta och därmed upphäva det första postulat som ledde till hans nedgång från naturligt tillstånd;
  • Förvirring och det stabila datumet – Tillämpning av det stabila datumet, inte bara i auditering och för att lösa preclearns problem i närvarande tid, utan i själva livet;
  • Auditörsnärvaro – Auditörens närvaro i egenskap av någon som rehabiliterar preclearns valförmåga;
  • Kommunikationsbrygga – Dess definition och stegen för att överbrygga från en process till en annan eller från ett varandetillstånd till ett annat;
  • Att starta en session på nytt – Den bakomliggande orsaken och hanteringen av en preclear som går ur session;
  • Hur man startar en praktik – Beskriver i detalj, från det första steget där man låter personer ur allmänheten hitta auditören, till att tillhandahålla kommunikationskanalerna.

Men trots de intensiva kraven när det gällde en avancerad klinisk kurs, var detta också en period av etablering och expansion på både allmänhets- och organisationsfronten.

För att dra nytta av sin första återkomst till England – och inte minst på grund av en allmän begäran när det blev känt att han var där – höll Hubbard två öppna föreläsningar för allmänheten i den närbelägna Lindsey Theatre under de två lördagseftermiddagarna. Hans popularitet och den stora efterfrågan på Scientologi från nya personer var uppenbar under det andra veckoslutet, då alla platser var upptagna och deltagarna till och med stod i gångarna. Genom att ge grundläggande teknologi till en befolkning som fortfarande led av sviterna efter andra världskriget, fick Hubbard under dessa lördagseftermiddagar den kontakt med allmänheten han behövde för att fortsätta sin forskning och utveckla teknologi för lanseringen av nya breda program som skulle lösa sociala problem på gräsrotsnivå – och under det följande året kom det mycket teknologi och flera program.

Hans aktiviteter skapade faktiskt så mycket entusiasm, intresse och expansion att Hubbard Association of Scientologists International i London, snabbt växte ur sina lokaler på Holland Park Avenue. För att få plats med expansionen, flyttade organisationen till Brunswick House, en byggnad i hörnet av Palace Gardens Terrace och Bayswater Road, en av stadens livligast trafikerade gator.

Här har vi alltså den 4:e London-ACC-n och den punkt varifrån L. Ron Hubbard lade ut kursen för Scientologi så att den skulle ta sin roll på världens scen som en stark kraft för att jorden skulle överleva.

« ACC Lectures