Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Rehabilitering av valförmåga

Rehabilitering av valförmåga

Rehabilitering av valförmåga

Från L. Ron Hubbards fortsatta forskning rörande Sex grundläggande processer kom Sex nivåer av processing, som nådde ännu fler fall på en ännu lägre nivå. Så avgörande var denna teknologi att han bestämde sig för att göra den tillgänglig för alla auditörer, och gav en intensiv tredagarskurs. Först kom teknologin för att faktiskt starta sessionen för, som han varnade de studerande: ”En gång frågade vi en dam i fem timmar vad hon höll på med, innan hon slutligen gav oss ett rakt svar: ’Jag blir auditerad. ’ Fram till dess gjorde hon allt möjligt annat.” Från detta kom betydelsen av rudiment, ämnet för Nivå ett. Sedan, med rudimenten inne, gav Hubbard detaljerade instruktioner om resten: Nivå två – Lokaliseringsprocesser och icke-veta-processer; Nivå tre – Beslutsprocessing; Nivå fyra – Öppningsprocedur genom duplicering; Nivå fem – Korrektiv för kommunikationsbrist; och Nivå sex – Havingnesskorrektiv och Finna punkter i rum. Målet var att rehabilitera preclearns förmåga att fatta beslut och därmed hans valförmåga. L. Ron Hubbard ansåg att dessa föreläsningar var så viktiga att han exporterade dem till akademier världen över, och hans leverans av denna professionella kurs skulle inspirera ytterligare två de följande månaderna.

Läs vidare 
köp
1.200 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 6

Mer om Rehabilitering av valförmåga

Med Sex nivåer av processing introduceras en metod för auditering och en ny auditeringsatmosfär som betonar den attityd som beräknas vara den bästa för att upprätthålla kontinuerliga, stabila vinster hos ett fall. – L. Ron Hubbard

Hubbards återkomst till England i slutet av 1955 förebådade inte bara en intensiv period av forskning och auditörsutbildning, utan bekräftade och förstärkte London som en stad med en unik ställning i Scientologins historia. För det var här som L. Ron Hubbard för första gången definierade människoanden som en odödlig varelse i besittning av förmågor bortom allt som tidigare hade kunnat förutsägas och kom därmed fram till de axiomatiska sanningar som all efterföljande forskning och, faktiskt, hela Scientologin baserades på.

Faktiskt så väntade inte bara scientologer, utan även allmänheten ivrigt på hans första besök på nära tre år till deras kuster, och hans föreläsningar för allmänheten – som gavs på Lindsey Theatre i London – sålde snabbt slut. Faktum var att när han började tala fanns det bara ståplatser kvar, och de som inte kunde sitta fick trängas i gångarna.

Men Hubbards syfte med att komma till England omfattade inte bara hans avsikt att stärka Scientologin organisatoriskt för att kunna ge service till ett snabbt växande fält, utan även att utbilda brittiska auditörer till en hög nivå av skicklighet. Det var skälet till den 4:e avancerade kliniska kursen i London.För det var på den 4:e avancerade kliniska kursen som L. Ron Hubbard tillkännagav ett avgörande framsteg som kom från hans fortsatta utforskning rörande Sex grundläggande processer – nämligen Sex nivåer av processing.Detta hade avgörande betydelse för auditörer, därför att sex processingnivåer nådde ännu fler fall och gick i högre grad in på en lägre nivå:

”Därför att vi gör samma saker som vi gör med de sex grundläggande stegen förutom att vi gör det mycket bättre, det är allt.

Vi har inte förändrat någonting särskilt mycket. Men vi försöker förstå mycket bättre och vi försöker få fall att göra framsteg snabbare.”

Den här teknologin var faktiskt så viktig att Hubbard beslutade att göra den tillgänglig för alla auditörer – även de vars schema inte medgav att de deltog i ett sexveckors ACC. Därmed gavs Hubbards professionella kurs i London, som han inledde den 8 november 1955 vid London-organisationens nya huvudkontor i Brunswick House. Vad dessa auditörer skulle få var en intensivkurs i tillämpningen av Sex nivåer av processing under de nästkommande tre dagarna.

Först ville dock Hubbard försäkra sig om att auditörer faktiskt auditerade. Därför instruerade han dem i att finna en pc och börja en session. Saken kan tyckas självklar, men det var den verkligen inte:

”Hur finner vi en pc? En gång frågade vi en dam under fem timmar vad hon gjorde innan hon till slut gav oss ett rakt svar: ’Jag får auditering. ’

Fram till den punkten gjorde hon allting annat. Hon försökte se över sitt förflutna, hon försökte ta reda på varför hennes man hade gett henne på båten. Hon försökte ta reda på detta och gav fantastiska svar på vad hon gjorde precis där i stolen. Det hon gjorde i stolen var att bli auditerad och det tog henne fem timmar att komma på det.”

Därför har vi rudiment, ett grundläggande framsteg som L. Ron Hubbard gjorde till ämnet för kursens första föreläsning. Därefter, med rudimenten ordentligt inne, ägnade han resten av föreläsningarna åt detaljerad instruktion rörande alla aspekter av sex nivåer, och hela tiden betonade han att målet var att rehabilitera preclearns valförmåga och hans förmåga att fatta beslut:

  • Förstadynamiken – varför detta är den enklaste inkörsporten till de övriga dynamikerna;
  • Restimulering – vad dess mekanism är och hur det avhjälps med beslutsprocessing;
  • De fyra toleranserna – vilka de är och varför någons tolerans höjs om man förbättrar hans valförmåga;
  • Tanke – varje gång en person tänker en tanke gör han hål i mest;
  • Duplicering – ”Det får inte hända igen” betyder ingen duplicering och därmed ingen kommunikation, samt hur man löser detta i auditering;
  • Kommunikation – livets lön och den första fundamentala konsiderationen i varje spel;
  • Exteriorisering – sambandet mellan sjätte nivån till Rutt 1, och Skapandet av mänsklig förmåga och hur det helt och hållet är en process för en exterioriserad thetan;
  • ”Waterloo Station” – uppkallad efter den berömda järnvägsstationen i London, vars ständigt jäktande folksamlingar gjorde det till en idealisk omgivning för den sortens objektiva process – och hur den är utjämnad när preclearn kan icke-veta efter behag.

Tillsammans utgjorde allt detta, enligt Hubbard, Sex nivåer av processing ”lika heta som en spansk pistol” och De professionella Hubbard-kursföreläsningarna ett måste för auditörer. Faktiskt så var teknologin av så vidsträckt betydelse att han exporterade banden till akademier över hela planeten, och hans leverans av den professionella Hubbard-kursen i London skulle inspirera till ytterligare två föreläsningar för den professionella kursen under de följande månaderna.

Och beviset på att namnet L. Ron Hubbard var på praktiskt taget alla britters läppar, var att en berömd nationell brittisk tidning vid den här tiden framförde ett önskemål om en exklusiv intervju. Resultatet – en artikel som beskrev Hubbard som en ”pionjär” vars barndomsår hade inkluderats av samtal med heliga män och mystiker i Fjärran Östern och vars upptäckter och läror utgjorde ”en respektingivande kombination”. Artikeln, som Hubbard själv beskrev som ”en mycket lång och välvillig berättelse”, informerade läsarna om att Scientologi ”visar dig din förmåga, dina chefsegenskaper, din förmåga att tjäna pengar och din potential för lycka som har funnits där hela tiden – dold”.

Men av långt större betydelse var det som L. Ron Hubbard åstadkom för att förse de brittiska auditörerna med kunskaper och färdigheter för att lösa alla möjliga fall och därigenom i slutänden göra individer fria. Och vad det beträffar så var allt han gjorde under dessa månader i England framgångsrikt. Ron skrev följande till redaktören för tidskriften Ability i Washington:

”Vi gjorde över lag dessa människor till goda auditörer. Storbritannien är nu rikare i motsvarande grad.”

« ACC Lectures