Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Axiomet om det stabila datumet

Axiomet om det stabila datumet

Axiomet om det stabila datumet

När nu efterfrågan på L. Ron Hubbards böcker kom in från så avlägsna platser som Kairo och Tel Aviv, bestämde Hubbard att en mer central plats behövdes för att leda den internationella Scientologins expansion. Således etablerades Founding Church of Scientology i Washington. Men dessutom kom med denna nya kyrka något annat: den första Scientologi-akademin – Academy of Religious Arts and Sciences (ung. Akademin för religiös konst och vetenskap). Även om dessa organisatoriska framsteg innebar något helt nytt, utgjorde även de tekniska framstegen en monumental bild. Närmare bestämt, med upptäckten av en av de mest genomgripande principerna i Scientologi, axiom 53 (axiomet om det stabila datumet), hade L. Ron Hubbard hittat ett svar på all aberration och den grundläggande teorin för förnuft och förmåga. Och samtidigt med axiom 53 skedde ett annat banbrytande framsteg – de fyra postulat som fick thetanen att falla från sitt naturliga tillstånd, och processerna för hur man hanterar dem. Samtidigt hattade Hubbard auditörer på hur man disseminerar, och försåg dem med Scientologen: En handledning i hur man disseminerar material, samt en artikel, ”Börja den där praktiken!” där han i detalj beskrev hur man går i spetsen för framgång.

Läs vidare 
köp
1.200 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 7

Mer om Axiomet om det stabila datumet

Så vi har postulat ett, Icke-veta (detta är på en analytisk nivå); postulat två, Veta; postulat tre, Glömma; och postulat fyra, Komma ihåg. – L. Ron Hubbard

Sommaren 1955 hade Hubbards internationella scientologförbund (Hubbard Association of Scientologists International – HASI) i Phoenix vuxit till åtta byggnader och en avsevärd personalstyrka som arbetade heltid. Anledningen till detta var att när de som utexaminerades från ACC-erna nu gav sig ut och ledde expansionen i sina respektive geografiska zoner, gav sig den kombinerade styrkan med scientologer till känna över hela planeten. Scientologin i England, med femhundra auditörer, sträckte sig från Liverpool i norr till Croydon i söder. Dussintals auditörer utbildades i Sydafrika. Scientologin hade slagit rot i Australien, och Nya Zeeland boomade. Men det var inte allt. Nyheterna om L. Ron Hubbards framsteg hade cirkulerat i sådan omfattning att förfrågningar om böcker kom in från så avlägsna platser som Tel Aviv och Kairo. Och hela tiden, från kust till kust i USA, fortsatte expansionen att gå framåt.

När Hubbard insåg att en mer central plats behövdes för att leda Scientologins internationella expansion, beslöt han sig för att flytta till Washington. Så i juli 1955, med ett distributionscenter etablerat i det närliggande Silver Spring i delstaten Maryland, för att publicera och disseminera materialet, etablerades Founding Church of Scientology på 1845 ”R” Street NW. Men viktigare var att med denna nya kyrka etablerades den första Scientologi-akademin – Academy of Religious Arts and Sciences (ung.

Denna period utmärktes av en rad organisatoriska framsteg, och det var likadant när det gällde teknologin. För med en hel arsenal processer som nu användes – både från Skapandet av mänsklig förmåga och Dianetik 55! hade Ron gjort en ny upptäckt som inte bara var tillämplig på auditering, utan på hela begreppet Vetande, som hade drivit människans sökande under tusentals år. Så den 11 juli 1955 började han ge Akademiföreläsningarna i Washington. Han inledde med en detaljerad beskrivning av moderna procedurer och fortsatte med tillämpningen i auditering av fyra avgörande postulat som en thetan gör. Och med tanke på titeln på en av föreläsningarna, rådde det ingen tvekan för dessa studerande om hur stora dessa framsteg var: ”Det okända datumet – en föreläsning som skakar om Mest-universum”.

”Nu när vi har begreppet att det högsta vetande som man kan uppnå är att inte veta om någonting har vi gått i en helt annan riktning i förhållande till Österns filosofier, och har gått bortom dessa. Vi har just lämnat den mänskliga rasen.

Det var denna idiotiska hemlighet som höll ihop detta universum.”

För det som gjorde sin entré tillsammans med de fyra postulaten var vad som skulle bli en av Scientologins mest betydelsefulla principer: Axiom 53, eller som Hubbard beskrev det: ”Axiomet om det stabila datumet.” Och den roll som axiom 53 och de fyra postulaten spelade i auditering var sannerligen grundläggande. Han förklarade det så här:

”Det finns två grundläggande beslut i detta universum: Överlev, duka under. Och dessa är de två stabila datumen.

Han ligger i en sjukhussäng, han har det eländigt och ont och han läser Dianetik: Utvecklandet av en vetenskap eller något sådant, och helt plötsligt säger han: ’Nej, men ... Vänta! Detta – pang!’ och han reser sig upp och är inte sjuk längre. Magi! Ren magi! Det är faktiskt ett av de två stabila datumen.

Det andra datumet, som är av en liten aning mindre betydelse, är duka under, förstår ni? Bara dessa två. Dessa är de två stabila datumen enligt vilka livet inordnar sig, och när dessa två data inte är i samklang får man aberration.”

Således, när det gällde axiom 53 var det av central betydelse hur man auditerade preclears till den punkt då de kunde förändra eller flytta stabila data:

  • Barsk individualism – om man inte ständigt och jämt behövde slå vakt om sin individualitet, skulle han återfå sin förmåga att fritt fatta beslut i livet;
  • Medvetslöshet – som en lägre harmonierande nivå av icke-vetande;
  • Komma ihåg-het – som en lägre harmonierande nivå av vetande;
  • Vansinne – dess mekanismer, och varför det är ett kaos där det inte finns några stabila data;
  • Kaos – hur det stödjer och ger kraft åt det stabila datumet på en reaktiv nivå;
  • En thetans idealiska tillstånd – att glömma och komma ihåg med urskillning – och på vilket sätt Scientologi är en metod med vilken en individ kan veta eller icke-veta efter eget bestämmande.

Och beträffande vad dessa framsteg innebar när det gällde disseminering, så meddelade Hubbard att han ville att varenda scientolog skulle vara en meter bakom samhällets huvud i sitt eget närområde. Eller, som han skrev i ett brev som skulle medfölja ett nummer av tidskriften Ability i början av september 1955:

”Med denna utgåva och material under utveckling, blir Dianetikens och Scientologins mål, de mest optimistiska, verklighet.

Vi kan vinna genom behärska omgivningen mot en meningsinriktning – mus-ologi – som bara anpassar sig till den.”

I detta syfte instruerade L. Ron Hubbard auditörer om hur de skulle disseminera – försåg dem med Scientologen: En handledning i hur man disseminerar material, om hur man utför en fältaktivitet, och ”Starta den där praktiken!” – där han uppmanar auditörer att ”bära facklan” och talar om för dem hur de kan bli framgångsrika. Hösten 1955 anlände, och med Founding Church of Scientology på en central plats, en fullt fungerade akademi och resurserna för disseminering till hands, stod Scientologin inför sin nästa, helt nya expansionsfas.

« ACC Lectures