Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Orsak–avstånd–effekt

Orsak–avstånd–effekt

Orsak–avstånd–effekt

För att utbilda mängder av auditörer hade L. Ron Hubbard öppnat Hubbard Professional College, som nu gav sin första professionella kurs. Och när han gick fram till talarstolen för den första föreläsningen, var publiken fulla av förväntan. Hubbard spillde ingen tid, utan berättade om en ny upptäckt: oförmåga att komma ihåg beror på brist på ett förflutet. Och det överraskande datumet: Ingen under de gångna hundratusen åren hade efter eget bestämmande kunnat komma ihåg någonting alls på tidsspåret. Lösningen låg i Straightwire, där auditören återvinner preclearns förmåga att vara orsakande. Här är således den väsentliga roll som Straightwire spelar i Scientologins sex mest grundläggande processer: Tvåvägskommunikation, Elementär Straightwire, Öppningsprocedur 8-C, Öppningsprocedur genom duplicering, Havingnesskorrektiv och Finna punkter i rummet. Eftersom L. Ron Hubbard krävde tillämpning från studerande, gav auditörer sig ut för att ge Scientologins mirakler till människorna i Phoenix, och snart skedde sannerligen mängder av mirakler. Men det största miraklet gällde auditörerna. Därför att, som Hubbard sade när han invigde detta college: ”Den auditör som ständigt lyckas med sina fall, blir bättre i förmåga och hälsa än den bästa preclear som han praktiserar på. Och detta är ett faktum i auditering.”

Läs vidare 
köp
1.200 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 12

Mer om Orsak–avstånd–effekt

Det enda i det förflutna som har hindrat vissa auditörer från att ge avsevärd hjälp till mänskligheten har varit utbildningsfaktorn. För när han med övertygelse har visat sig själv att han, genom sina färdigheter i att auditera och efter eget bestämmande, kan förändra preclears tillstånd till det bättre, har problemet med auditörens eget fall också hanterats. – L. Ron Hubbard

Det var hösten 1954. Det internationella Scientologi-kontoret i Phoenix i Arizona glödde av aktivitet. Inom loppet av några få månader hade L. Ron Hubbard gett 8:e amerikanska avancerade kliniska kursen, gett en rad veckoliga föreläsningar för allmänheten och gruppauditeringssessioner och etablerat en ny Hubbard-Dianetik-forskningsstiftelse. Och som om det inte var nog skrev han samtidigt de sista kapitlen i en ny bok: Dianetik 55!

Men framför allt hade Hubbards forskning det gångna året varit fokuserat på auditörer – närmare bestämt utbildning av auditörer. Därför hade han i Phoenix öppnat ett Hubbard-college för professionella, där man nu gav den första professionella kursen, som var avsedd att ingjuta i de studerande en fullständig förståelse och behärskning av de sex mest grundläggande processerna i Scientologi.

Den kallades Certifieringskursen i Phoenix. Kursen löpte sex dagar i veckan och inkluderade demonstrationer från instruktörer och samauditering mellan de studerande. Så när L. Ron Hubbard den 16 november 1954 steg upp på podiet för att ge den första föreläsningen rådde det stor förväntan och spänning.

Snart var de studerandes intresse helt uppslukat, för Hubbard slösade inte bort någon tid på att förmedla en förbluffande ny upptäckt: En oförmåga att återkalla beror på en brist på förflutet.

Därmed kom det överraskande datumet: Ingen under de gångna hundratusen åren hade efter eget bestämmande kunnat komma ihåg någonting alls på tidsspåret.

Lösningen var Straightwire.Därför att Straightwire, förklarade han, är inte bara ett försök att få en person att minnas:

”Ni måste inse att Elementär Straightwire inte betyder att minnas faktiska händelser. Det kom antagligen som en chock för er.

Straightwire kallades ’Straightwire’ därför att auditören drar ett snöre i en rät linje mellan Orsak och Effekt.”

För som han förklarade, auditören återvinner preclearns förmåga att vara orsakande.

Det var ett ytterst viktigt datum. Och Hubbard fortsatte att i detalj beskriva inte bara den väsentliga roll som Straightwire spelade rörande Sex grundläggande processer, utan fundamentala framsteg i auditeringstekniker:

  • Tvåvägskommunikation – en grundläggande del av varje steg av en process som en auditör utför, och hur man upprätthåller den oavsett vilka omständigheter som råder;
  • Kommunikationsformeln – vad Straightwire har att göra med avstånds-delen av kommunikationscykeln;
  • Kommunikation med en grupp – hur man upprättar ankarpunkter att rikta sig till och därigenom börja kommunicera med en grupp;
  • Öppningsprocedur 8-C – den rätar ut banken genom att lokalisera ”när” och ”var” i närvarande tid;
  • Öppningsprocedur genom duplicering – hur den spränger sönder konsiderationen att det ”får inte hända igen”;
  • Havingnesskorrektiv – dess bakomliggande teori och mekanismerna i relation till Veta-till-mysterie-skalan;
  • Finna punkter i rummet – hur det gör en preclear bättre i stånd att lokalisera saker och förbättra sin förmåga.

Och som en del av allt Hubbard lärde de här auditörerna, krävde han dessutom att de tillämpade den kunskap och de färdigheter som de nu hade förvärvat. Därför började de i egenskap av pastorer att besöka sjukhus, fängelser och människors hem för att ge Scientologins mirakel till det lokala närområdet. Det kallades ”Operation Phoenix”, och snart skedde det definitivt mirakler – från en kvinna som hade övergetts av läkare och som återhämtade sig efter en allvarlig blödning, till en fyraårig pojke som fått en tid för operation för att reparera en förtvinad arm, som var så till den grad återställd efter fem timmars auditering att operationen ställdes in.

Men även om dessa auditörer åstadkom förbluffande resultat på andra människor, var det största miraklet vad detta medförde för dem själva.För, som L. Ron Hubbard hade tillkännagivit när han invigde utbildningsskolan:

”Dagens auditör kan vara trygg angående sitt eget fall. För vi har upptäckt att för att vara frisk är det ett bevisligt faktum att man måste kunna göra andra friska. Det räcker inte att bara man själv är frisk och lycklig. Livets förvirringar och upprördheter är sådana att de drar ner fallet för vem som helst. Auditören som hela tiden lyckas med sina fall, blir bättre i förmåga och hälsa än den bästa preclear som han praktiserar på. Och detta är ett faktum i auditering.”

Detta är således ett stort framsteg på vägen mot att auditörer ska uppnå större visshet.

« ACC Lectures