Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Postulat & levande kommunikation

Postulat & levande kommunikation

Postulat & levande kommunikation

Med den faktor som är avgörande för auditering framgångsrikt sammanställd i Dianetik 55! och till fullo utlärd under den 9:e amerikanska ACC-n, hade ämnet kommunikation uppenbarligen inte längre kvar några okändheter. Men detta var inte fallet. Och i denna första föreläsning till auditörer på en ny kurs vid Hubbard Professional College, avslöjade L. Ron Hubbard ett helt nytt datum: ”Kommunikation upplöser massa, så kommunikation och postulat kan åstadkomma förändring.” Det var inget mindre än upptäckten av det axiom som gör auditering möjlig – Axiom 51. Denna serie innehåller inte bara den första formuleringen av Hubbards klassiska definition på kommunikation som ”den universella lösningen”, utan bakgrunden till och teknikerna för att tillämpa axiom 51 inom allt vad auditering är. Här är alla föreläsningarna om Sex grundläggande processer, ägandeskapsprocessing, Tonskalan och tillämpningen av kommunikation på ett servicefaksimil och uträkningen ”den ende”. Ett nytt kapitel hade inletts. Efterhand som ryktet spred sig mångdubblades efterfrågan på utbildning och auditering, HASI i Phoenix flyttade till större lokaler och L. Ron Hubbard gjorde upp planer på att föra Scientologin in i framtiden med ett nytt kontor i Washington – ett kontor som snart skulle bli Founding Church of Scientology.

Läs vidare 
köp
1.500 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 9

Mer om Postulat & levande kommunikation

Vi har vänt ännu ett blad i Dianetikens och Scientologins historia, vad gäller det mycket kristallklara faktumet att den lösning för MEST som vi har letat efter, som är användbar och praktisk på varenda typ av fall med vilken kommunikation överhuvudtaget kan åstadkommas, är kommunikation. – L. Ron Hubbard

I och med publiceringen av Dianetik 55! hade L. Ron Hubbard kodifierat den faktor som var avgörande för framgång i auditering – kommunikation. Dianetik 55!, som lärdes ut mycket grundligt vid den 9:e amerikanska kliniska kursen och som släpptes vid Förenandekongressen i december 1954, utgjorde ett historiskt framsteg. Därför att genom att identifiera var och en av beståndsdelarna i kommunikation och visa hur de tillämpas för att höja en individs förmåga och medvetande, hade han gjort något som de lärda och filosofer i gångna tider bara hade drömt om.

Man kanske kunde tycka att Hubbards forskning nu hade gett allt som där fanns att veta i ämnet, men detta var inte fallet. För den 14 mars 1955, i sin allra första föreläsning till auditörer inskrivna på en ny kurs vid Hubbard Professional College, avslöjade han ett datum av sådan betydelse och kraft att det nådde bortom det fysiska universum och in i tillvarons kärna:

”Energi löses upp med kommunikation.

Och det ger oss – och jag vill berätta för er om detta – axiom 51.

Det var nödvändigt för mig att jag fick tala med er. Jag ska inte ge er ett uttalande angående axiom 51 så som det står i den nuvarande upplagan av Skapandet av mänsklig förmåga.Jag smög in det precis innan den gick i press. Så det kommer att finnas i den amerikanska utgåvan. Men det har att göra med detta – har bara att göra med detta – kommunikation löser upp massa, så kommunikation och postulat kan åstadkomma förändring.”

Med bara tio ord hade L. Ron Hubbard tillkännagivit ett framsteg i auditering vars verkningar skulle omfatta allt som följde i Dianetik och Scientologi. För det var på denna kurs, levererad till utbildade auditörer och personalen i internationella Hubbard-scientologförbundet i Phoenix, som Hubbard först uttalade sin klassiska definition på kommunikation som ”det universella lösningsmedlet”.

Han fortsatte att använda alla medel för att se till att auditörerna till fullo förstod hur man tillämpade axiom 51 i en session, och instruerade dem i en lång rad tekniker, däribland:

  • Tvåvägskommunikation – dess mycket viktiga roll i de kreativa konstarterna;
  • Meningsfullhet – hur man får preclearn att lägga in mening i liv, saker, föremål, rum, människor och tankar;
  • Tänkande – auditering är i praktiken inte svårare än att lära någons tankar att förbli där de är eller komma ut;
  • Uträkningen ”den ende” – vad det är, hur det skapar aberration och dess lösning;
  • Ägandeskap – felaktigt ägande resulterar i att faksimil består, således kan man skapa en mest-Clear om man fastställer vem som äger bilderna;
  • Bilder – hur en thetan omöjligen kan hamna i svårigheter i detta universum till dess han börjar skapa bilder.

Med ämnet kommunikation och dess avgörande roll i session nu till fullo utvecklad och i bruk, skulle auditering i sanning aldrig mer bli som den hade varit.

Således, och parallellt med L. Ron Hubbards uttalande om hans senaste upptäckter, spred sig ryktet som en löpeld över hela USA. Således var inte bara HASI Phoenix snart etablerat i nya och större lokaler på 1017 North 3rd Street – där Hubbard föreläste till studerande på den professionella kursen i det imponerande auditoriet – utan efterhand som efterfrågan av Scientologi ökade på östkusten gjorde han upp planer för att ta Scientologi långt in i framtiden med ett nytt kontor etablerat i Washington. Det kontoret skulle snart bli Founding Church of Scientology.

« ACC Lectures