Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Förenandekongressen

Förenandekongressen

Förenandekongressen

Den historiska kongress som tillkännagav återföreningen av Dianetik och Scientologi i och med releasen av Dianetik 55! Fram till nu hade var och en verkat i sin egen sfär: Dianetik riktade sig till människan som människa – de första fyra dynamikerna, medan Scientologi riktade sig till livet i sig – femte- till åttondedynamiken. Den formel som skulle tjäna som grund för all framtida utveckling innefattades i ett enda ord: kommunikation.Det var ett ytterst viktigt framsteg som L. Ron Hubbard senare kallade ”den stora upptäckten i Dianetik och Scientologi”. Här är alltså föreläsningarna från när det hände.

Läs vidare 
köp
2.400 Skr
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 16

Mer om Förenandekongressen

Låt oss ta reda på hur kapabel en kille kan bli och hur fri han kan bli. Om vi upptäcker detta så kommer vi genast att upptäcka varför forskning och undersökning inom Dianetik och Scientologi kommer att fortsätta att expandera – eftersom inriktningen mot förmåga är den enda inriktning den i själva verket någonsin haft. Ju mer kapabel vi kan göra en person, desto friare är han. Ju fler dynamiker han överlever på, desto mer varande är han. Därför blir vi kapabla om vi strävar efter förmåga. – L. Ron Hubbard

Hösten 1954 blev det känt att L. Ron Hubbard tänkte tala på en unik kongress – som sponsrades både av Hubbard Dianetic Research Foundation och Hubbard Association of Scientologists International. Den gemensamma sponsringen var betydelsefull, för den signalerade återföreningen av Dianetik och Scientologi, både i fysisk och filosofisk bemärkelse.

Tidigare hade båda ämnena fungerat oberoende av varandra. Dianetik inriktade sig på människan som människa på de första fyra dynamikerna, medan Scientologi behandlade allt liv – vilket omfattar dynamikerna från den femte till åttonde.

Med förflyttningen av den ursprungliga Hubbard Dianetic Research Foundation från Elizabeth, New Jersey till Phoenix, platsen för HASI, åtog Hubbard sig att svara fullständigt på två frågor, i ljuset av allt som hade hänt sedan 1950: ”Vad är Dianetik?” och ”Vad är Scientologi?”

Och så, den 28 december 1954, samlades ett fullsatt auditorium i Phoenix, Arizona för Förenandekongressen.Det beskrevs i Journal of Scientology som ”det viktigaste som någonsin hänt ifråga om Dianetik och Scientologi-evenemang”, och de orden var väl valda.

För Hubbard inledde med att släppa en ny bok, Dianetik 55! Här fanns den fullständiga omdefinieringen och arrangemanget av både Dianetik och Scientologi, vilket integrerade fyra års upptäckter till en sammanhängande helhet. Centrala frågor om människans och livets natur, som ursprungligen ställdes i slutet av Bok Ett, hade nu blivit besvarade i Scientologi, i och med isolerandet av människoanden och faktumet med exteriorisering. Detta kastade i sin tur ett nytt ljus över den verkliga beskaffenheten och källan till engram, aberration och det reaktiva sinnet, och därigenom hade man gått varvet runt. L. Ron Hubbard benämnde därför den här nya texten ”Dianetikens andra bok”.

Därefter skulle båda ämnena utvecklas sida vid sida. Och i just detta syfte avslöjade han nästa steg – ett framsteg som inte bara skulle revolutionera auditering utan allt som har att göra med mänskliga relationer. Detta forskningsrön var den tidigare okända kommunikationsformeln – exakta principer, som för första gången definierade perfekt kommunikation.

I dessa föreläsningar inte bara definierar Hubbard tillämpningen av kommunikationsformeln i session, utan i förhållande till en persons kommunikation med andra, med sig själv, sin kropp och det fysiska universum. Således omfattade och klargjorde dessa upptäckter mekanismerna i spel och fällor, varför det fysiska universum består, och till och med varför en varelse har ett reaktivt sinne.

Dessa föreläsningar var så viktiga att inspelningarna skickades vitt och brett till organisationer internationellt för att förse alla dianetiker och scientologer med den teknologi som L. Ron Hubbard senare skulle hänvisa till som den stora upptäckten i Dianetik och Scientologi.För kommunikationscykelns magi, som avslöjades på denna kongress, är grunden i auditering och den främsta orsaken till att det fungerar.

Här är således de framsteg rörande kommunikation som ligger bakom allt liv.

« Congress Lectures